เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม รวมใจเทควันโด

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ภูชิชย์ พรกนกกุล 02-03-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 500
2 ด.ช. อัษฎาวุธ คำเพิ่ม 27-12-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 1,000

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. เศรษฐสิทธิ์ นิยมไทย 17-12-2550 11-12 ปี Class A / Open ชาย 36-39 Kg. 500
2 ด.ญ. ลักษิกา นิยมไทย 05-02-2552 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 42-46 Kg. 500
3 ด.ญ. กัลย์กมล วัฒนภูมิสิริ 04-08-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
4 ด.ญ. ร้อยรวินทร์ เรืองพยุงศักดิ์ 27-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 500
5 ด.ช. ณัฐวุฒิ ตลับทอง 28-03-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 25-28 Kg. 500
6 ด.ช. พชรดนัย ศรีเจริญตา 20-04-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
7 ด.ช. สิทธา คำจันทร์ 10-03-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 41+ Kg. 500
8 ด.ญ. เอมมิกา พันธ์แตง 12-08-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 37-41 Kg. 500
รวม 4,000
ยอดรวม 5,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/11/2019 171.103.139.246 ด.ช. พชรดนัย ศรีเจริญตา รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
2 29/11/2019 171.103.139.246 ด.ญ. ลักษิกา นิยมไทย รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
3 29/11/2019 171.103.139.246 ด.ญ. เอมมิกา พันธ์แตง รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง