เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โอลิมปิคเชยุกควันราชบุรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณรากร สระทองมอญ 01-01-2554 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 24-27 Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. จตุภูมิ ศิริมณี 03-05-2550 11-12 ปี Class A / Open ชาย 50+ Kg. 500
2 ด.ช. นราเศรษฐ์ พงศ์สุวัชร 12-06-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 51-55 Kg. 500
3 ด.ญ. วรางคณา ศรีสุวรรณ์ 03-01-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 47-51 Kg. 500
4 ด.ช. ภูรินทร์ ศิริมณี 20-09-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย 25-28 Kg. 500
5 ด.ญ. สิวารัตน์ พุ่มเพ็ง 30-01-2552 9-10 ปี Class A / Open หญิง 31-34 Kg. 500
6 ด.ช. อชิรวิชย์ สรสิทธิ์ 30-03-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
7 ด.ช. เศรษฐ์พงศ์ วัตนะกุล 22-09-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 37-41 Kg. 500
รวม 3,500
ยอดรวม 4,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง