เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม tiger thai นครชัยศรี

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. อาภากร ศรีบุญธรรม 19-12-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
2 ด.ญ. เขมัสศิริ จุลกิจ 16-11-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 18-21 Kg. 500
3 ด.ญ. ณิชากร จันทร์สว่าง 25-01-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 30-34 Kg. 500
รวม 1,500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธีรภัทร แช่มขลิบ 26-03-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 39-42 Kg. 500
2 ด.ช. วีร์ณพล พึ่งพงษ์รัตน 04-11-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 34-37 Kg. 500
รวม 1,000
ยอดรวม 2,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง