เทศบาลเมืองพิมลราช ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1

สถานที่แข่งขัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
แข่งขันวันที่ 30/11/2019 ~ 30/11/2019

ชื่อผู้จัด : (นัท) (เบนซ์) (เจา) ปิดระบบรับสมัคร 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 087-499-3671 (นัท) , 061-968-2265 (เบนซ์) , 083-019-9545 (เจา) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ASSUMPTION THONBURI

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. รเมธ ธราธรธนธัช 13-01-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
รวม 500

ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ศุภกร แซ่โล้ว 07-06-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 30-33 Kg. 500
2 ด.ช. ณัฐนันท์ บุตรพงศาพันธ์ 26-05-2551 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 30-33 Kg. 500
3 ด.ช. รเมธ ธราธรธนธัช 13-01-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 27+ Kg. 500
4 ด.ญ. กชพร ควรชม 17-01-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 21-24 Kg. 500
5 ด.ญ. วริษา เทพเรือง 12-10-2554 7-8 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 34+ Kg. 500
6 ด.ช. เธียรเทพ จีระบำรุงโรจน์ 20-10-2552 9-10 ปี Class A / Open ชาย 37-41 Kg. 500
7 ด.ช. กิตติศักดิ์ ควรชม 09-09-2552 9-10 ปี Class A / Open ชาย 41+ Kg. 500
8 ด.ช. ภัทรนันฏ์ บุตรพงศาพันธ์ 05-08-2552 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 25-28 Kg. 500
9 ด.ช. ชยังกูร เทพเรือง 17-01-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 37-41 Kg. 500
10 ด.ช. สุรุจ โชติกิจวุฒิกุล 24-06-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 31-34 Kg. 500
รวม 5,000
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 28/11/2019 223.24.170.225 ด.ญ. กชพร ควรชม รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง