เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 10

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 14/12/2019 ~ 14/12/2019

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 12 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-9642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม GRV.CENTER

ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 07/12/2019 115.87.238.76 ด.ช. อนาวุฒิ เอี่ยมสว่าง รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
2 07/12/2019 115.87.238.76 ด.ช. ฤบดี ทองเดช รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
3 07/12/2019 115.87.238.76 ด.ญ. ปิลันธนา ธนูแผลง รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
4 07/12/2019 115.87.238.76 ด.ญ. นิศารัตน์ อรุณจันทรวรรณ รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
5 07/12/2019 115.87.238.76 ด.ญ. ศุภิสรา มานิช รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
6 07/12/2019 115.87.238.76 นาย จิรเดช นาคประดิษฎ์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
7 07/12/2019 115.87.238.76 นาย วรพงค์ มหาญทอง รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
8 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. คิรินทร์ ศัตวัฒน์สู่คร รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
9 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. วิรินทร์ชญา สว่างไสว รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
10 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. กานต์มณี ฉันทจรูญวิทย์ รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
11 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. ภัทร์ณีตา ธนะสุนทร รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
12 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. ภีร์ณภา คงภู รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
13 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. อาภัสรา แก่นสวาท รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
14 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. กิรณา หวังศุภวงค์สกุล รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.
15 07/12/2019 115.87.238.76 นาย สุวัฎณ์ เอกนาภา รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 58-62 Kg.
16 07/12/2019 115.87.238.76 นาย อภิเสฐ ชาติเลิศ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 54-58 Kg.
17 07/12/2019 115.87.238.76 นาย อดิวิชญ์ บันเทิงใจ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -54 Kg.
18 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. ลลิตา สัทธพงค์พันธุ์ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
19 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. อาธิติยา ถุระพัฒน์ รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 47-51 Kg.
20 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. เขมิกา แก้วดี รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -47 Kg.
21 07/12/2019 115.87.238.76 น.ส. อาภัสรา แก่นสวาท รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -47 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง