เพชรบุรีโอเพ่นครั้งที่ 10

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 14/12/2019 ~ 14/12/2019

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 12 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 085-9642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ด่านช้างเทควันโด


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. มนัสนันท์ อุยนันทพทักษ์ 16-06-2551 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 44-47 Kg. 0
2 ด.ญ. ปภาวรินท์ ขุณรงค์ 20-03-2550 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 50+ Kg. 0
3 ด.ช. สุภากร เหลืองเดง 07-12-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 52-56 Kg. 0
4 ด.ญ. ธัญยพร นัดไธสง 16-12-2549 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 32-35 Kg. 0
5 นาย พงษ์พัฒน์ เเผลงฤทธิ์ 14-08-2545 15-17 ปี Class A / Open ชาย 59-63 Kg. 0
6 ด.ญ. นัทชิดา แก้วศรีโพธิ์ 12-08-2552 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 27-29 Kg. 0
7 ด.ญ. วริศรา พวงสุข 01-04-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 29-32 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 01/12/2019 49.48.217.35 ด.ช. สุภากร เหลืองเดง รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
2 01/12/2019 49.48.217.35 ด.ช. นัทชิดา แก้วศรีโพธิ์ รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง