Taekwondo Friendly Championship 2019

สถานที่แข่งขัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/08/2019 ~ 17/08/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 – 6823149, 082 – 2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม PST.ACADEMY OF TAEKWONDO


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. เกียรติกมล เบ็ญจะขันธ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class A / Open ชาย -20 Kg. 500
2 ด.ช. นวชาติ เมืองโคตร 01-01-2562 7-8 ปี Class A / Open ชาย 20-23 Kg. 500
3 ด.ช. พีรพัฒน์ ศรีวงษ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class A / Open ชาย 23-26 Kg. 500
4 ด.ช. ธนภูมิ เเก้วเนตร 01-01-2562 7-8 ปี Class A / Open ชาย 23-26 Kg. 500
5 ด.ช. ปณัย กายซิม 01-01-2562 9-10 ปี Class A / Open ชาย 23-25 Kg. 500
6 ด.ช. ธนากร ทองเกลี้ยง 01-01-2562 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 3,000
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง