Taekwondo Friendly Championship 2019

สถานที่แข่งขัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/08/2019 ~ 17/08/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 – 6823149, 082 – 2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม SKG Seekasem Takhli


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ปรมินทร์ กายสิทธิ์ 14-05-2550 11-12 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -25 Kg. 500
2 ด.ญ. กัญญาภัค ทองรักขาว 14-03-2558 3-4 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 17-19 Kg. 500
3 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ แก้วบุญ 12-03-2556 5-6 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 20-23 Kg. 500
4 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ฟอร์จูน 18-05-2555 7-8 ปี Class B / มือใหม่ ชาย 23-26 Kg. 500
5 ด.ช. ประวิตร สินมา 13-08-2553 9-10 ปี Class B / มือใหม่ ชาย -23 Kg. 500
รวม 2,500
ยอดรวม 2,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 12/08/2019 49.230.0.255 ด.ช. ประวิตร สินมา รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง