Taekwondo Friendly Championship 2019

สถานที่แข่งขัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/08/2019 ~ 17/08/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 – 6823149, 082 – 2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ไทยทชายิม


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. กฤษณาพร อัตนวานิช 23-02-2550 11-12 ปี Class B / มือใหม่ หญิง 43+ Kg. 500
2 ด.ช. ศุภกฤฒ อัตนวานิช 01-03-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 20-23 Kg. 500
3 ด.ช. วิศวะ ชัยยะ 02-12-2552 9-10 ปี Class A / Open ชาย -23 Kg. 500
4 ด.ช. ธนะพัฒน์ เก่งเดชา 02-07-2553 9-10 ปี Class A / Open ชาย -23 Kg. 500
5 ด.ช. ณัชฐปกรณ์ บุญคง 22-11-2553 9-10 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย -23 Kg. 500
รวม 2,500

POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 ด.ช.ดุริยะ ถาวรชีพ พุมเซ่เดี่ยว 7-8 ปี เขียว ชาย 500
2 ด.ช.ธนะพัฒน์ เก่งเดชา พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง ชาย 500
3 ด.ช.วิศวะ ชัยยะ พุมเซ่เดี่ยว 9-10 ปี ดำแดง ชาย 500
4 ด.ช.เอกสุวัชร์ เครือวัลย์บงกช พุมเซ่เดี่ยว 13-14 ปี ฟ้า ชาย 500
5 ด.ช.ศุภกฤฒ อัตนวานิช พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 6 ปี เขียว ชาย 500
6 ด.ญ.กฤษณาพร อัตนวานิช พุมเซ่เดี่ยว 11-12 ปี ฟ้า หญิง 500
รวม 3,000
ยอดรวม 5,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง