Taekwondo Friendly Championship 2019

สถานที่แข่งขัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/08/2019 ~ 17/08/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 – 6823149, 082 – 2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม TKD.NADEE


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ณัฐวุฒิ แซ่เจีย 31-12-2551 11-12 ปี Class A / Open ชาย 32-35 Kg. 600
2 ด.ญ. อนัญญา สำเภานนท์ 27-09-2551 11-12 ปี Class A / Open หญิง 32-35 Kg. 600
3 ด.ช. ณัฐปคัลภ์ กิรติขจรกุล 03-07-2549 13-14 ปี Class A / Open ชาย 35-38 Kg. 600
4 ด.ญ. ธนพรรณ สุขสว่าง 14-11-2548 13-14 ปี Class A / Open หญิง 41-45 Kg. 600
5 น.ส. สุชิตา มีเทียน 28-12-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 52-55 Kg. 600
6 น.ส. วราภรณ์ ต๊วนพานิช 14-01-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 55-59 Kg. 600
7 ด.ช. นิธิกร สุขสว่าง 18-04-2552 9-10 ปี Class A / Open ชาย 28-31 Kg. 500
รวม 4,100
ยอดรวม 4,100

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 16/08/2019 184.22.15.124 น.ส. สุชิตา มีเทียน รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง