Taekwondo Friendly Championship 2019

สถานที่แข่งขัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/08/2019 ~ 17/08/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 – 6823149, 082 – 2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม ชัยนาทเทควันโด


ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. จินต์จุฑา ประดา 30-03-2550 11-12 ปี Class A / Open หญิง 29-32 Kg. 600
2 ด.ญ. ณัฐกานต์ เกิดน้อย 05-08-2550 11-12 ปี Class A / Open หญิง 35-38 Kg. 600
3 ด.ช. พิริยกร เวชสิทธิ์ 05-08-2548 13-14 ปี Class A / Open ชาย 41-44 Kg. 600
4 ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เคนทอง 05-06-2548 13-14 ปี Class A / Open หญิง 41-45 Kg. 600
5 น.ส. พรรชนันท์ เจริญรัตนวิจิตร 17-03-2546 15-17 ปี Class A / Open หญิง 59-63 Kg. 600
รวม 3,000
ยอดรวม 3,000

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 15/08/2019 1.20.157.18 น.ส. พรรชนันท์ เจริญรัตนวิจิตร รุ่นอายุ 15-17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง