Taekwondo Friendly Championship 2019

สถานที่แข่งขัน สมาคมชาวปักษ์ใต้ ถ.กาญจนาภิเษก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 17/08/2019 ~ 17/08/2019

ชื่อผู้จัด : อ.เพชร ปิดระบบรับสมัคร 16 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 081 – 6823149, 082 – 2995445 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ญ. สมัชญา จิตรรีชา 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 38-41 Kg. 500
2 ด.ญ. ปารมินทร์ สุวรรณวัฒนะ 01-01-2562 11-12 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 41-43 Kg. 500
3 ด.ช. ศุภณัฐ บุนนาค 01-01-2562 13-14 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 47-50 Kg. 500
4 ด.ช. พิชาภพ โรยแสง 01-01-2562 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-20 Kg. 500
5 ด.ญ. หทัยกรณ์ ลัคนทินวงศ์ 01-01-2562 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 20-23 Kg. 500
รวม 2,500
ยอดรวม 2,500

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง