การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 29/06/2019 ~ 29/05/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง ปิดระบบรับสมัคร 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ปิยวัฒน์ แก้วศรี 21-05-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
2 ด.ช. พลาธิป นุ่มทอง 29-03-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
3 ด.ช. สุประวีณ์ กิจวิบูลย์ 02-07-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
4 ด.ช. รัชษิต จิตสมพงษ์ 12-04-2558 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
5 ด.ช. ภูมิดิศ สิงห์นุ้ย 19-07-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
6 ด.ช. ปิยราช แย้มอิ่ม 23-12-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
7 ด.ญ. ฐิติรัตน์ นพรัตน์ 18-06-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
8 ด.ช. ธันยพงศ์ สุขหนู 23-05-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
9 ด.ญ. ภูชนก จิตสมพงษ์ 16-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
10 ด.ญ. กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ 15-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
11 ด.ช. ธนภัทร นุ่มทอง 05-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
12 ด.ญ. วรรณชล สิงห์นุ้ย 02-08-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
13 ด.ช. ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ 16-04-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
14 ด.ช. กฤษฎา รัตนพงค์ 12-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
15 ด.ญ. พนิตฐดา สุขประจันทร์ 04-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.พลาธิป นุ่มทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
2 ด.ช.ศุภกฤต แสงประดิษฐ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
3 ด.ช.กฤษฎา รัตนพงค์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
4 ด.ญ.พนิตฐดา สุขประจันทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
5 ด.ญ.ภูชนก จิตสมพงษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
6 ด.ญ.กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 ด.ช.ธันยพงศ์ สุขหนู ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
8 ด.ช.กฤษฎา รัตนพงค์
ด.ญ.พนิตฐดา สุขประจันทร์
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง
9 ด.ช.ศุภกฤต แสงประดิษฐ์
ด.ญ.ภูชนก จิตสมพงษ์
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง
10 ด.ช.ธันยพงศ์ สุขหนู
ด.ญ.กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
11 ด.ญ.พนิตฐดา สุขประจันทร์
ด.ญ.ภูชนก จิตสมพงษ์
ด.ญ.กัญญาวีร์ กลิ่นพงศ์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม SK Center นครศรีฯ
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง