การแข่งขันเทควันโดปลาโลมาสีชมพูแชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

สถานที่แข่งขัน ณ หอประชุมโรงเรียนขนอมพิทยา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
แข่งขันวันที่ 29/06/2019 ~ 29/05/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ศุภโชติ เสือทอง ครูตอง ปิดระบบรับสมัคร 25 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 093-579-5395 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ปัณณธร กุฏอินทร์ #ข้าวปั้น 01-01-2562 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
2 ด.ช. ปุญญพัฒน์ นาคแป้น #ลีวายส์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
3 ด.ช. ชัยพรหม ชนะทัพ #คูเปอร์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 3 - 4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18+ Kg.
4 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ เมืองแก้ว #กัปตัน 01-01-2562 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
5 ด.ช. ภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร #โปรด 01-01-2562 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
6 ด.ญ. พิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ 10-12-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
7 ด.ญ. ธัญกมล ประตูใหญ่ #ใบบัว 21-04-2557 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
8 ด.ช. รัชพล ศรีรักษา #ปันปัน 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
9 ด.ช. พงศภัค ชุมมิ่ง #ข้าวจ้าว 30-05-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
10 ด.ญ. ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
11 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา จรูญรักษ์ #แก้ม 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
12 ด.ช. ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
13 ด.ช. วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
14 ด.ญ. พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ 26-03-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 พิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 ชัยพรหม ชนะทัพ #คูเปอร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
3 รัชพล ศรีรักษา #ปันปัน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
4 วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
5 พงศภัค ชุมมิ่ง #ข้าวจ้าว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
6 วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
7 วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
8 พิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
9 พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
10 พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
11 พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
12 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
13 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
14 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
15 ภีมพัฒน์ วงศืวิเชียร #โปรด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
16 ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
17 ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
18 ธัญทิพย์ วงศ์วิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
19 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป
พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง
20 พงศภัค ชุมมิ่ง #ข้าวจ้าว
พิมพ์ชนก ไมทอง #อลิซ
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
21 ธัญญทิพย์ วงศืวิเชียร #ปุ๊กลุ๊ก
ภีมพัฒน์ วงศืวิเชียร #โปรด
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
22 ธนภัทร ไทยเกิด #ท้อป
พิชามญธุ์ เทพทอง #น้ำมนต์
วสุพัชร์ นฤมิตร #ต้นกล้า
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง
23 ธัญกมล ประตูใหญ่ #ใบบัว
ภีมพัฒน์ วงศ์วิเชียร #โปรด
ชัยพรหม ชนะทัพ #คูเปอร์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม กำลังพลเทควันโด
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง