Bangkok Taekwondo Invitation Championships ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 21/07/2019 ~ 21/07/2019

ชื่อผู้จัด : อ.นิวัฒน์ ( อ.อั๋น ) ปิดระบบรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095-096-9795 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม Chill Taekwondo


POOMSAE
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ประเภท รุ่นอายุ สาย เพศ ยอดชำระ
1 วัลชนก รุจิเทศ พุมเซ่เดี่ยว 8-9 ปี ฟ้า หญิง 0
2 หทัยวัล รุจิเทศ พุมเซ่เดี่ยว 8-9 ปี เหลือง หญิง 0
3 มณีรัตน์ ใสกระจ่าง พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี เหลือง หญิง 0
4 เพรชรัตน์ ปลอดโปร่ง พุมเซ่เดี่ยว 12-14 ปี ขาว หญิง 0
5 เณอกาญจน์ คำศรี พุมเซ่เดี่ยว 8-9 ปี เหลือง หญิง 0
6 ชานนท์ จันทร์แฉ่ง พุมเซ่เดี่ยว ไม่เกิน 7 ปี เหลือง ชาย 0
7 สุวนันท์ ศรีเรือง พุมเซ่เดี่ยว 8-9 ปี ขาว หญิง 0
8 อนันตชัย ม้ารุ่งอรุณ พุมเซ่เดี่ยว 15 ปีขึ้นไป ดำ ชาย 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง