Bangkok Taekwondo Invitation Championships ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 21/07/2019 ~ 21/07/2019

ชื่อผู้จัด : อ.นิวัฒน์ ( อ.อั๋น ) ปิดระบบรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 095-096-9795 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร

ทีม โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา

ต่อสู้ คลาสโรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รุ่นอายุ ระดับ เพศ รุ่นนำ้หนัก ยอดชำระ
1 ด.ช. ธนพัฒน์ พิษณุทะนงศักดิ์ 06-04-2556 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 16-18 Kg. 0
2 ด.ช. วงศ์วรุตม์ วีระชาญชัย 10-11-2555 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 18-21 Kg. 0
3 ด.ญ. กัญญาพัชร์ พลคำมาก 17-07-2557 5-6 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง -16 Kg. 0
4 ด.ช. เตมิน ชัยนิคม 10-07-2555 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ ชาย 21-24 Kg. 0
5 ด.ญ. จิรัชญา สุขวัน 26-08-2553 7-8 ปี Class C / ใหม่พิเศษ หญิง 24-27 Kg. 0
รวม 0
ยอดรวม 0

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง