สมุทรปราการ เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
แข่งขันวันที่ 01/06/2019 ~ 01/06/2019

ชื่อผู้จัด : อ.ภาคนัฐกุณห์ ทองผลไพศาล อ.เอก ปิดระบบรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 097-994-5524 / 099-259-4192 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ธัชกร อัตนวานิช 19-07-2557 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
2 ด.ช. ปกป้อง พรบริบูรณ์ 19-09-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. กฤษณาพร อัตนวานิช 23-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
2 ด.ช. ปรินทร อัตนวานิช 26-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ญ. ปานระพี จิตต์เสนาะ 07-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
4 ด.ช. ศุภกฤฒ อัตนวานิช 01-03-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
5 ด.ญ. ปุณณิศา ศรพรม 17-01-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 ด.ช. ดุริยะ ถาวรชีพ 07-02-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
7 ด.ช. นฤทธิ์ นิลดำ 06-11-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
8 ด.ช. ธนะพัฒน์ เก่งเดชา 02-07-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
9 ด.ช. วิศวะ ชัยยะ 02-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.กฤษณาพร อัตนวานิช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
2 ด.ช.ธนะพัฒน์ เก่งเดชา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
3 ด.ญ.วิรัลยา ยอดเยี่ยม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ หญิง
4 ด.ช.ดุริยะ ถาวรชีพ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
5 ด.ช.ปรินทร อัตนวานิช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ไทยทชายิม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง