พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ” ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 25/05/2019 ~ 25/05/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ทนุชัย(ต่อย) ประชาเกษม ปิดระบบรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 088-6954287 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ฐิติกร พูบขุนทด 31-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. ชยางกูร อินทร์รุ่ง 12-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 03-05-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 ด.ญ. นัยน์ปพร หาญไพบูลย์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
5 ด.ญ. ณัชชา ทิพนัด 23-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
6 ด.ช. โอบนิธิ หาญเชิงชัย 07-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
7 ด.ช. ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลปื 15-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
8 ด.ญ. ฐิรกานต์ ทิมขลิบ 28-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
9 ด.ญ. กวินธิดา เกตุอินทร์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
10 ด.ช. ธนกร ย่อมแอ่น 24-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
11 ด.ช. คณัตถ์ ปราบณรงค์​ 16-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
12 ด.ญ. อภิชา ตาลเยี่ยน 22-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
13 ด.ญ. ฐิติวรดา เปรมกมล 25-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
14 ด.ญ. นัยนา สุขนาค 13-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
15 ด.ญ. ธัญพิมล ภูวิใจ 26-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
16 ด.ช. กิตติโชค สองเมือง 29-04-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
17 ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
18 ด.ญ. บัณฑิตา ศิรินิล 18-02-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
19 ด.ช. ธนกร วัฒนธานินทร์ 13-11-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
20 ด.ช. ศุภนัย เกตุเพชร 18-02-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
21 ด.ช. พีระยุทธ อินแจง 19-11-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
22 ด.ช. รัฐธรรมนูญ ทรงทิพย์ 10-12-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
23 ด.ญ. นันฑิกานต์ ยามา 31-05-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
24 นาย อชิระ แจ่มศรี 01-07-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
25 น.ส. กัญญาพร ทองพิมพ์​ 04-11-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
26 น.ส. กรกนก วัฒนกุลชัย 06-09-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 42-44 Kg.
27 น.ส. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
28 ด.ช. กิตติภพ ขันสาคร 10-05-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
29 ด.ช. ตรีภพ วงศ์ชัยพานิชย์ 03-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
30 ด.ช. ปัณณธร สมสาย 22-03-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
31 ด.ช. ศุภณัฐ หลำคำ (นัด) 27-09-2557 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
32 ด.ช. นนทพงศ์ คงกรุด 26-12-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 36+ Kg.
33 ด.ช. ธนกร จิตตุรงค์อาภรณ์ 06-02-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
34 ด.ช. ศุภวิชญ์ สังรวม 10-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
35 ด.ญ. ศศิญาดา ซาฮู 13-06-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
36 ด.ญ. พรรวินท์ นาคบุรี 12-07-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
37 ด.ช. นิชชดล ตัญจพัฒน์กุล 01-01-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
38 ด.ช. อาชวิน นาควิสูตร (โอโซน) 31-01-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
39 ด.ช. ปฐมรักษ์ รูปพรม 12-05-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
40 ด.ช. พีรพัฒน์ ชลประทิน 27-06-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
41 ด.ญ. ณัฐนันท์ มากงาม 08-10-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
42 ด.ญ. กชพร อภิวงศ์ 24-09-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
43 ด.ญ. พิชชากร ชัยชุมพร (แฟร์) 24-10-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
44 ด.ช. พุฒิเมธ อ่อนศรี 27-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
45 ด.ช. ณัฐวัฒน์ มากงาม 25-05-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
46 ด.ช. ศุภชัย ผสมทรัพย์ 07-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
47 ด.ช. อาชวิน ปิ่นทอง 11-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
48 ด.ช. กฤตภาส โหมดห่วง 05-02-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
49 ด.ช. ภูพญา ป้อมจักรศิลปื 24-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
50 ด.ญ. ณัฐวรรณ พรมคำน้อย 10-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
51 ด.ช. รัชชานนท์ สายยัง 11-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
52 ด.ช. สุวิจักขณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ 21-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
53 ด.ช. สุวรรณภูมิ​ ทองรักษ์​ 17-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
54 ด.ช. ธนธรน์ รุ่งรัตน์​ 18-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
55 ด.ช. ณัฐ​ดนัย อวยศิริ 10-07-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
56 ด.ญ. สุธิตา ฤทธิ์ไธสง 19-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
57 ด.ญ. กิตติกา วงค์สะทำ 11-08-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์
ชยางกูร อินทร์รุ่ง
ฐืติกร พูบขุนทด
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
2 ศุภวิชญ์ สังรวม
รชต สุขประเสริฐ
ณัฐวัฒน์ มากงาม
ประเภท Open รุ่นอายุ 7-8 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 100 Kg.
3 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์
กฤตภาส โหมดห่วง
พุฒิเมธ อ่อนศรี
ประเภท Open รุ่นอายุ 9-10 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 110 Kg.
4 ณัชชา ทิพนัต
นัยน์ปพร หาญไพบูลย์
ฐิรกานต์ ทิมขลิบ
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.
5 กรกนก วัฒนกุลชัย
บรรณฐิตา ศิรินิล
ญาณิจฉรา นาดี
ประเภท Open รุ่นอายุ 13-14 ปี เพศ หญิง จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 140 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
2 กชพร อภิวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 กชพร อภิวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
4 สุธีรภัทร จินตรักษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
5 สุธีรภัทร จินตรักษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
6 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
7 ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
8 ฐิติชญา พูบขุนทด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
9 อภิชา ตาลเยี่ยน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
10 อภิชา ตาลเยี่ยน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
11 รัชชานนท์ สายยัง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
12 รัชชานนท์ สายยัง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
13 วรชัย ตาลเยี่ยน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
14 วรชัย ตาลเยี่ยน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
15 คณิศร พุ่มเชย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
16 คณิศร พุ่มเชย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
17 นันฑิกานต์ ยามา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
18 ณฐพล มีพาด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
19 ศุภวิชญ์ สังรวม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
20 กิตติกา วงค์สะทำ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
21 กรกนก วัฒนกุลชัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
22 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์
ภูบดินทร์ ป้อมจักรศิลป์
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TIGER THAI / F.T.F /บางกระทุ่ม
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง