พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ” ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
แข่งขันวันที่ 25/05/2019 ~ 25/05/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ทนุชัย(ต่อย) ประชาเกษม ปิดระบบรับสมัคร 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 088-6954287 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลิจิตร 15-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม 08-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก 03-04-2552 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร 09-12-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
5 ด.ญ. วนัสนันท์ หลิมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 16-07-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
6 ด.ช. สิทธิ์ศักดิ์ แก้วอ่อน 09-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
7 ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ 02-01-2550 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
8 นาย ศุภวิชญ์ เกิดประดิษฐ์ 31-01-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
9 ด.ช. รชต ตาสุวรรณ์ 23-04-2556 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
10 ด.ช. ปภัชเดช มินิพันธุ์ 05-04-2556 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
11 ด.ช. กันตภณ จูจันทร์ 10-02-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
12 ด.ช. ศินสิทธิ์ ดาราพงศ์สถาพร โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 31-08-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
13 ด.ช. ปภาเทพ มินิพันธุ์ 07-10-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
14 ด.ช. กฤษกร กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 25-02-2556 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
15 ด.ช. อธิคม คงยืน 02-01-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
16 ด.ช. เปรมวุฒิ ชำนาญพูด 25-12-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
17 ด.ช. กนกพล กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 25-02-2556 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
18 ด.ญ. ดลอัปสร เหลือหลาย โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 11-06-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
19 ด.ญ. ชลดา สุวรรณชัย โรงเรียนวันทาศิริศึกษาบางมูลนาก 24-11-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
20 ด.ญ. กัญญาณัฐ คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลิจิตร 23-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
21 ด.ช. วชิระ มงคลประเสริฐ 05-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
22 ด.ช. ปฏิภัทร เณรสุวรรณ 25-01-2554 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.ภาณุกฤษฏิ์ สายราม
ด.ช.ธนภูมิ เพชรเหล็ก
ด.ช.พันธุ์ธัช คัชมาตย์
ประเภท Open รุ่นอายุ 11-12 ปี เพศ ชาย จำนวนผู้แข่งขัน 3 คน น้ำหนักไม่เกิน 120 Kg.

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ยอแซฟพิจิตร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง