Royal Princess Cup ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( รังสิต ) ยิมเนเสี่ยม 5
จังหวัด ปทุมธานี
แข่งขันวันที่ 11/05/2019 ~ 11/05/2019

ชื่อผู้จัด : สถานทูตเกาหลี & บริษัท เวิลดิ์ เบสท์ เทควันโด ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 ( อ.นัฐ ผู้ประสานงาน ) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. มานี กมลวัฒนสุนทร 16-10-2558 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
2 ด.ญ. ณดา จันทิมา 26-08-2558 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
3 ด.ช. คุณัชญ์ จันทิมา 21-01-2557 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
4 ด.ญ. กมลรัตน์ คล้ายภู่ 30-04-2557 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
5 ด.ช. สิริเพชรร์ชต์ ใจสมุทร 26-09-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
6 ด.ญ. เมญาดา กมลวัฒนสุนทร 30-09-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. กัญญากรณ์ คำไพ 14-03-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 ด.ญ. แทนอุษา มาลา 01-02-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 ด.ญ. เนตรชนก ภาคยธนากุล 28-11-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
4 ด.ญ. กิตติมา หวังไมตรี 30-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ญ. อัญญรัตน์ เพ็ชร์อินทร์ 18-11-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
6 ด.ช. ธนาคาร โชคบัณฑิต 24-06-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
7 น.ส. ณัฐธิดา บุตรพรม 14-05-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
8 ด.ช. ทัตเทพ รื่นพล 29-11-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
9 ด.ญ. มัทนีญา กมลวัฒนสุนทร 14-02-2557 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -16 Kg.
10 ด.ช. กฤตัชธ์ ภาคยธนากุล 10-12-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
11 ด.ช. ภัทรพล ธนนิธินาถกุล 13-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
12 ด.ช. ภูวเนศ ฉัตรทิน 22-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม P.K.GYM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง