Royal Princess Cup ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( รังสิต ) ยิมเนเสี่ยม 5
จังหวัด ปทุมธานี
แข่งขันวันที่ 11/05/2019 ~ 11/05/2019

ชื่อผู้จัด : สถานทูตเกาหลี & บริษัท เวิลดิ์ เบสท์ เทควันโด ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 ( อ.นัฐ ผู้ประสานงาน ) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. กรวิชญ์ ยะอินทร์ 09-07-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 ด.ช. ธนกร มาลีคล้าย 16-06-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 ด.ช. สิรภพ หรือเจริญ 27-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
4 นาย ธนดล หอมกระแจะ 05-05-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
5 ด.ช. ชินภัทร กรรณลา 16-03-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 27+ Kg.
6 ด.ช. ชนะพล มาลีคล้าย 28-10-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
7 ด.ช. ธนภัทร นิธิศบวรภัค 09-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
8 ด.ช. นวชัย จันทวาสน์ 09-11-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
9 ด.ช. ณภัทร ชัยพรหม 18-01-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
10 ด.ญ. ฐิติชญาณ์ ซองทอง 20-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
11 ด.ช. พีรัช ณ ป้อมเพชร 03-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
12 ด.ช. ณัฐวัฐฏ์ จันทวาสน์ 01-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม RANGSIT STAR
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง