Royal Princess Cup ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( รังสิต ) ยิมเนเสี่ยม 5
จังหวัด ปทุมธานี
แข่งขันวันที่ 11/05/2019 ~ 11/05/2019

ชื่อผู้จัด : สถานทูตเกาหลี & บริษัท เวิลดิ์ เบสท์ เทควันโด ปิดระบบรับสมัคร 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 21.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0846607500 ( อ.นัฐ ผู้ประสานงาน ) ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. วรรณภัทร วรรณภูมิ 03-02-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
2 ด.ญ. จิรัชญา แก่นจันทร์ 01-01-2556 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 นาย ตฤณ โสภณสกุลวงศ์ 18-06-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
2 น.ส. เชษฐธิดา ลัคนศิยานนท์ 19-11-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -42 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 วราภรณ์ บรรเทา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
2 กัญญาณัฐ วัดแก้ว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ open สาย ดำ เพศ หญิง
3 ด.ญ.กัญญธิดา เศรษฐดาธร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ หญิง
4 ด.ญ.นภชนก เศรษฐดาธร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง
5 ด.ญ.จีนภัทร แต้ศิลป์สาธิต ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
6 GRACE NAKAMOL LEPRE ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 NADIA LEPRE ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
8 วราภรณ์ บรรเทา
กัญญาณัฐ วัดแก้ว
ประเภท พุมเซ่คู่ผสม รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
9 จีนภัทร แต้ศิลป์สาธิต
GRACE NAKAMOL LEPRE
NADIA LEPRE
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ธีภัสพร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง