ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. จักพันธ์ ทัศนลีลพร 21-06-2551 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 ด.ช. ปวรุตย์ หนูน้อย 07-10-2551 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
3 ด.ช. เอกณัฏฐ์ เทิดทูนไทย 19-09-2558 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 17-19 Kg.
4 ด.ช. ณัฐธรธิบดิ์ สุนทรศิริทรัพย์ 15-04-2557 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
5 ด.ช. อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร 05-05-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
6 ด.ญ. ฟ้ารดา เทิดทูนไทย 21-09-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
7 ด.ช. สตวรรธ หนูน้อย 08-11-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
8 ด.ญ. รังสิยา แพรอัตร์ 12-01-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
9 ด.ญ. ชญาดา ปฐมสุริยะพร 05-11-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
10 ด.ช. ธกฤษณ์ พันเปรม 14-08-2552 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
11 ด.ช. กิตติทัต ชัยศักดานุกูล 13-06-2552 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
2 ด.ช.รุจิภาส วิเชียรรัตน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
3 ด.ช.นาธาน ภุมรินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
4 น.ส.นาตาชา ภุมรินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
5 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
6 ด.ช.ธนดล จันทร์แสวง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
7 ด.ช.จักพันธ์ ทัศนลีลพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
8 ด.ช.กิตติทัต ชัยศักดานุกูล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
9 ด.ช.ปวรุตย์ หนูน้อย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
10 ด.ช.สตวรรธ หนูน้อย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
11 ด.ช.พรพนม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย แดง เพศ ชาย
12 ด.ช.กฤษดา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
13 ด.ญ.รังสิยา แพรอัตร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
14 ด.ช.เปรมปภัท ขำญาติ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
15 ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
16 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
17 ด.ช.ชยณัฐ คล้ายเชย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
18 ด.ช.ธกฤษณ์ พันเปรม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
19 ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
20 ด.ช.ธนเสฏฐ์ ยศฐเศรษฐ์
ด.ช.รุจิภาส วิเชียรรัตน์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
21 นายพชรพล สว่างเมฆ
น.ส.ธนัชภัค จันทพาด
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย - หญิง
22 ด.ช.เปรมปภัท ขำญาติ
ด.ช.ชยณัฐ คล้ายเชย
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
23 ด.ช.นาธาน ภุมรินทร์
ด.ช.ปวรุตย์ หนูน้อย
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
24 ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร
ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
25 ด.ญ.ฟ้ารดา เทิดทูนไทย
ด.ญ.รังสิยา แพรอัตร์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
26 ด.ช.จักพันธ์ ทัศนลีลพร
ด.ช.ธนดล จันทร์แสวง
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
27 ด.ช.วรเมธ บุญสุข
ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง
28 ด.ช.ศศกร แก้วพ่วง
ด.ช.ณัฏฐนันท์ ลิบอิ่ม
ด.ช.วรเมธ บุญสุข
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
29 ด.ญ.ปุณิกา อยู่บุรี
ด.ญ.พิมมาดา โตประพันธ์
ด.ญ.ญาณิศา มิเกลี้ยง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
30 ด.ช.ธกฤษณ์ พันเปรม
ด.ช.กิตติทัต ชัยศักดานุกูล
ด.ช.สตวรรธ หนูน้อย
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
31 น.ส.นาตาชา ภุมรินทร์
ด.ญ.ชญาดา ปฐมสุริยะพร
ด.ช.อรรฆภัคค์ ปฐมสุริยะพร
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ZIAN TAEKWONDO BANGPHAE
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง