ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. พัสสกานต์ คุ้มเพชร 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. ธนภัทร ภูมิทักษ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 13-14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
3 ด.ญ. อุษณิษา มาสีดา 01-01-2562 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 19+ Kg.
4 ด.ช. ตรัยคุณ จีนจิ๋ว 01-01-2562 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
5 ด.ช. รัชนน อินทร์วิเศษ 01-01-2562 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
6 ด.ญ. อารยา มาสีดา 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
7 ด.ญ. กานต์ชนก ศรัทธามั่น 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
8 ด.ช. พัทธกานต์ คุ้มเพชร 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
9 ด.ช. ภาณุวัฒน์ เพชรตา 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
10 ด.ญ. ณัฐธิดา สอสุวรรณ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ณัฏฐวี พลคณา 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. คณิศร บุญศรี 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 ด.ญ. ณัฐวัลชญ์ พันเสรีวงศ์ 31-03-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
4 ด.ญ. ชนรดี จันทร์นิยม 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
5 ด.ญ. ภัควัลญชญ์ พันเสรีวงศ์ 30-08-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
6 ด.ญ. แพรวา มวลนรา 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม วิษณุ ยิม ระนอง
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง