ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ด.ช. สิรภพ ไชยชิต 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
2 น.ส. บุณยานุช งามจำรัส 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 วาสิตา ธนาดิฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
2 วาริสา ธนาดิฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
3 สุภาวิณี เสียงใส ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
4 สุพิชฌาย์ นทีสรรพวุฒิ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
5 ปุญญวี กาญจนสำราญวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
6 ปัณณวิชญ์ จันทรมณ๊ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
7 ชลกร ชยวัฑโฒ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
8 สุพิชชา ประยงค์พันธ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ หญิง
9 สุรสีห์ หาญเจริญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
10 วาริสา ธนาดิฐ
ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
11 ไทยธนนท์ โสภณเฉลิมนันท์
ธิตินันท์ โสภณเฉลิมนันท์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
12 ชลกร ชยวัฑโฒ
สุภาวิณี เสียงใส
สุพิชฌาย์ นทีสรรพวุฒิ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม OYP OLYMPIC แจ้งวัฒนะ
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง