ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ธนกฤต จันทร์สง่า 22-03-2551 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 ด.ช. ธงชัย แซ่เฉี่ย 26-07-2550 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
3 ด.ช. ศรัณย์กร ทองดอนพุ่ม 10-01-2551 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
4 ด.ญ. กุลจิรา หนูเจียม 18-08-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
5 ด.ญ. ชลธิชา อาจพันธ์ 18-09-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. อลิซาเบธ ก๊อดฟรีย์ 29-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
2 ด.ช. ธีรภัทร บัฟ 08-07-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
3 ด.ญ. เกณิกา ติดยงค์ 13-04-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 44-48 Kg.
4 นาย นฤเบศ มิตรดี 21-10-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
5 นาย สุทธิพจน์ เสนะจำนงค์ 28-11-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 45-48 Kg.
6 ด.ช. พงษภัค มโนพัฒน์ 18-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
7 ด.ญ. จีน่า ศรีพิมพ์ขัด 29-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
8 ด.ญ. จารุวรรณ สุขสำราญ 03-11-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.อลิซาเบธ ก๊อดฟรีย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 ด.ญ.จารุวรรณ สุขสำราญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 ด.ญ.อัฐมนต์ อาจพันธ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
4 ด.ญ.กุลจิรา หนูเจียม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม JARAKIT TAEKWONDO
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง