ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. อัครัช เอกลาภ 13-01-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
2 ด.ญ. ธนสร ยิ่งกิจภิญโญ 25-12-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สิทธิกร ร่มพยอม 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 29-04-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 18-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
6 ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 08-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
7 ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ปาปะเถ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
8 ด.ญ. วิชญา วิเศษพูน 30-03-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
9 ด.ญ. ณิชนันท์ มหิสนันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
10 ด.ญ. ธันยมัย แสงอาทิตย์ 05-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
11 ด.ช. เมทัต วิมุตตินันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
12 ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
13 ด.ช. เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
14 ด.ช. พิทักษ์ชน ศรีสงคราม 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
15 ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
16 ด.ญ. ธัญวรัตน์ กิจบุญศรี 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
17 ด.ญ. ณัฐนภัสสร์ นนท์ธีรกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
18 ด.ญ. ปริม ชูหอย 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
19 ด.ญ. ชวิศา วิงเวียน 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
20 ด.ญ. บุญญาพร เล่นวารี 03-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
21 ด.ช. เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 07-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 56-60 Kg.
22 ด.ญ. เกวลี ชะเกตุ 08-06-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
23 น.ส. พัชรี สระสม 28-06-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
24 ด.ช. ดานิช เงาะ 26-08-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
25 ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
26 ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
27 ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
28 ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
29 ด.ช. ภาคิน แช่มนิ่ม 08-03-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
30 ด.ช. กฤษฏิกุล ช่างเกวียน 28-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
31 ด.ญ. นันส์นภัส อภิชาติพงษ์ 23-05-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
32 ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 05-03-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
33 ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
34 ด.ญ. โชติกา เก้าเอี้ยน 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TIGER THAI Ratchaburi
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง