ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ภูรี อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -15 Kg.
2 ด.ช. อชิโต เขียวท้วม 10-10-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
3 ด.ช. ศิริวิชญ์ คุณฮวย 02-02-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
4 ด.ช. ศุภกฤษต์ กลั่นสุคนธ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
5 ด.ช. สหรัถ ตรีฉลอง 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
6 ด.ช. อัครัช เอกลาภ 13-01-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
7 ด.ช. เจษฎา คำมูล 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
8 ด.ญ. ณชนก จันทรศาล 05-03-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
9 ด.ญ. ธนสร ยิ่งกิจภิญโญ 25-12-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สิทธิกร ร่มพยอม 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. ชณากร แซ่หลิ่ม 29-04-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 ด.ช. ณัฐกฤต วิงเวียน 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 ด.ช. อินทัช ถาวรพันธ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ญ. ธัญพิชชา แก้วเสน 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
6 ด.ญ. ฐิติกานต์ แก้วเจริญ 18-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
7 ด.ญ. ธนัชชา ลิ้นทอง 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
8 ด.ญ. วิลาวัณย์ คำวีระ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
9 ด.ช. ปภณชาญ ทองเนียม 08-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
10 ด.ช. กฤตพงศ์ มหาสวัสดิ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
11 ด.ญ. ณัฎฐนันท์ ปาปะเถ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
12 ด.ญ. จรรยพร สอนปัญญา 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
13 ด.ญ. ณิชนันท์ มหิสนันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
14 ด.ช. โชคอนันต์ ฉายแสงทิพย์ พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
15 ด.ช. ณภัทร ชูหิรัญ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
16 ด.ญ. วิชญา วิเศษพูน 30-03-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
17 ด.ญ. ธันยมัย แสงอาทิตย์ 05-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
18 ด.ช. เมทัต วิมุตตินันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -32 Kg.
19 ด.ช. ภูวนัย แก้วสีดา 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
20 ด.ช. จักรภัทร รอดเทศ 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
21 ด.ช. เพชรรัตน์ จงมั่นวัฒนา 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
22 ด.ช. จิรภัทร ทองมาก 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 52-56 Kg.
23 ด.ช. พิทักษ์ชน ศรีสงคราม 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
24 ด.ญ. สุพัตรา สุวิชา 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
25 ด.ญ. ชลธิชา กะมุทา 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
26 ด.ญ. ณัฐนภัสสร์ นนท์ธีรกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
27 ด.ญ. บุญญาพร เล่นวารี 03-11-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
28 ด.ญ. ปริม ชูหอย 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
29 ด.ช. จตุรงค์ พรหมเทพ 28-11-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
30 ด.ช. เกียรติศักดิ์ อารมย์ปลื้ม 07-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
31 ด.ญ. เกวลี ชะเกตุ 08-06-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 48-52 Kg.
32 นาย ธีรัช พงษ์ประภาส 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
33 นาย กิตติภพ มีโชคชัยประเสริฐ 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
34 น.ส. นิธยานันท์ หอมละออ 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
35 น.ส. เมฑิรีย์ วิมุตตินันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
36 นาย อภิวัตร สิงห์แก้ว 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
37 น.ส. พัชรี สระสม 28-06-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
38 ด.ญ. อัยศิการ์ สิงห์สุพรรณ 01-01-2562 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
39 ด.ช. ดานิช เงาะ 26-08-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
40 ด.ช. ธีทัต อังศุกุลธร 17-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
41 ด.ญ. ณิชา ถาวรพันธ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
42 ด.ญ. ธิภานันท์ เอี่ยมสะอาด 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
43 ด.ช. ธนสรณ์ ว่องวรรณพงษ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
44 ด.ช. ภาคิน แช่มนิ่ม 08-03-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
45 ด.ช. กฤษฏิกุล ช่างเกวียน 28-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
46 ด.ช. ภัคกรณ์ ลิ้มปทุม 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
47 ด.ช. อคิราห์ ปทุมล่องทอง 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
48 ด.ช. ภูภูมิ อ่อนหิรัญทับทองคำ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
49 ด.ญ. นันส์นภัส อภิชาติพงษ์ 23-05-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
50 ด.ญ. ธัญญารัตน์ เรืองเกษา 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
51 ด.ญ. ณัฐณิชา มหิสนันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
52 ด.ญ. ฐิติชญาน์ เกาะสมบัติ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
53 ด.ญ. เบญญาภา บิณฑสูตร 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
54 ด.ช. ปภาวิน เชื้อเล็ก 08-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
55 ด.ช. ปุณณวัต สุนทรพิธ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
56 ด.ญ. โชติกา เก้าเอี้ยน รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
57 ด.ช. ธนคุณ บุญคำ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
58 ด.ช. วงศกร รอดอินทร์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
59 ด.ช. ภัทรพล ลิ้มปทุม 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
60 ด.ญ. ภรภัทร รอดเทศ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
61 ด.ญ. ธนัญพร พูนเปี่ยม 14-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
62 ด.ญ. สุชัญญา ตั้งบัณฑิต 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
63 ด.ญ. พิชชา ชูหิรัญ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
64 น.ส. วลัยพรรณ เงินกอบ 01-01-2562 รุ่นอายุ OPEN ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 49-57 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ณัฐจิรปภา สกุลพงษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 นางสาว พลอยไพลิน ศรีธเนศสกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
3 อาภัสรา รอดอินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
4 ปุณณวัต สุนทรพิธ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
5 นัญณดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
6 รินรดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
7 รินรดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ หญิง
8 ณดี เสวกจินดา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
9 ณดี เสวกจินดา ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
10 กฤตเมธ หลุ่งเป้า ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
11 กฤตเมธ หลุ่งเป้า ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
12 ธนภัทร ทองประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
13 ธนภัทร ทองประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
14 จารุวรินทร์ ศรีสงคราม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
15 ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
16 ศิริชัย เต่าทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
17 จิราวัฒน์ เกิดทองคำ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
18 อาทิตยา พลีพลากร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
19 จิรภัทร ทองมาก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
20 สพลกฤษฏ์ จรัสดำรงวัฒน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
21 อัษฎกร ลิ้นทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
22 ธนัชชา ลิ้นทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
23 ณดี เสวกจินดา
กฤตเมธ หลุ่งเป้า
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
24 รินรดา น้ำทองไทย รร.เปรมประชาวัฒนา
ธนภัทร ทองประเสริฐ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย - หญิง
25 อาทิตยา พลีพลากร
จิราวัฒน์ เกิดทองคำ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย - หญิง
26 ศิริชัย เต่าทอง
ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ ชาย - หญิง
27 สพลกฤษฏ์ จรัสดำรงวัฒน์
นัญณดา น้ำทองไทย
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
28 จิราวัฒน์ เกิดทองคำ
จิรภัทร ทองมาก
ศิริชัย เต่าทอง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 18-30 ปี สาย ดำ เพศ ชาย
29 อาทิตยา พลีพลากร
ฐิตารีย์ แก้วโอฬารวสุ
จารุวรินทร์ ศรีสงคราม
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TAECHEW-TIGERTHAI
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง