ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 9

สถานที่แข่งขัน ณ.โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
จังหวัด ราชบุรี
แข่งขันวันที่ 27/04/2019 ~ 27/04/2019

ชื่อผู้จัด : อ.อี๊ด ปิดระบบรับสมัคร 26 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089-122-4096 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ฤกษ์กระจ่าง มิตรมาก 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
2 ด.ช. ศาสตรา ศรีเพ็ชร 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
3 ด.ญ. บุญญรัตน์ ธิมา 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
4 ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญเสนันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สมบูรณ์โชค โตสมวงษ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
2 ด.ช. พีรพงษ์ ก้อนสันเทียะ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
3 ด.ญ. ธีรดา ทองอยู่ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
4 ด.ช. อภิวิชญ์ ทองดี 02-12-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
5 ด.ญ. วริสรา เพ็ชรส่ง 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-41 Kg.
6 ด.ช. ฤทธิการณ์ ศรีจินดา 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
7 นาย จุลดิษฐ์ ดิษฐเกษร 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
8 น.ส. ณัฐชานันท์ วงษ์เป็นสุข 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
9 น.ส. บงกชชกรณ์ กุมพันธ์ 15-07-2544 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 63-67 Kg.
10 ด.ช. ธนดล ทองน่วม 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 30+ Kg.
11 ด.ช. รัฐภูมิ เอกทุ่งบัว 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
12 ด.ช. ภูตะวัน สบายจิต 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
13 ด.ช. เมธาวี จำนงค์ 08-10-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 เด็กหญิง ธีรดา ทองอยู่ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
2 นางสาว บงกชชกรณ์ กุมพันธ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ดำ เพศ หญิง
3 เด็กหญิง แพรพลอย กิจประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
4 ด.ญ.วิศัลย์ศยา หอมทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
5 ด.ญ.พรชรินทร์ ชิ้วนฤภัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง