5th Assumption College Thonburi Taekwondo Championship 2019

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/04/2019 ~ 20/04/2019

ชื่อผู้จัด : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปิดระบบรับสมัคร 19 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-9943119 คุณอัง 086-5649897 อ.นิว ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พลอินทุ์ เขมปัญญานุรักษ์ 04-04-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
2 ด.ช. ภัฏติส์กุล เขมปัญญานุรักษ์ 10-07-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
3 ด.ญ. ชัญญานุช ดิเรกโภค 20-10-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
4 ด.ช. กฤษฏ์ ตันสุริยวงศ์​ 08-09-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 49-53 Kg.
5 ด.ญ. ณัฐชา พูลผล 22-09-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 41-45 Kg.
6 ด.ช. เด็นนิส เฮริ่ง 20-01-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
7 ด.ช. จิรภาส วิริยะ​จิต​สมบูรณ์​ 02-01-2557 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
8 ด.ช. คมศักดิ์ บุญเอื้อ​ 04-05-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
9 ด.ช. ภูเมธ​ พรหมพรรษ์ 30-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
10 ด.ช. นัทธ์ฐภัค อุ่นพิกุล 11-11-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
11 ด.ช. ภูเบศภ์ กีรติภ์เกษม 23-09-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
12 ด.ญ. จิดาภา วิริยะ​จิต​สมบูรณ์​ 22-01-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-27 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม RSR​ Samutprakarn
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง