5th Assumption College Thonburi Taekwondo Championship 2019

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/04/2019 ~ 20/04/2019

ชื่อผู้จัด : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปิดระบบรับสมัคร 19 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-9943119 คุณอัง 086-5649897 อ.นิว ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. วจนาถ ปิยชาติวงศ์ 02-10-2549 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 ด.ช. ปณัย หนูแก้ว 10-10-2551 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
3 ด.ญ. วีรินทร์ จงจิตเจริญพร 21-02-2552 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. กษิดิ์เดช ภูศรี 14-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 53-57 Kg.
2 นาย เจตณัฐ ศรีบุญเรือง 03-12-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 55-59 Kg.
3 นาย ภูมิ แอลเทิท อิงคามระธร 27-06-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 68-73 Kg.
4 นาย วรินทร กิจพ่อค้า 01-02-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม โรงเรียนดนตรียามาฮ่า เพชรเกษม บางแค
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง