5th Assumption College Thonburi Taekwondo Championship 2019

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/04/2019 ~ 20/04/2019

ชื่อผู้จัด : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปิดระบบรับสมัคร 19 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-9943119 คุณอัง 086-5649897 อ.นิว ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ปิยวัตน์ ทองคำ 11-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
2 ด.ช. ธนพงศ์ จริตกาย 01-10-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 46+ Kg.
3 ด.ญ. นิภาวรรณ พลายยงค์ 18-05-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ.หทัยพร กันธะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
2 ด.ช.บดินทร์ วาแสนดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
3 ด.ญ.นภสร กันธะ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
4 ด.ญ.ชยาภรณ์ ศิริยศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
5 ด.ช.กุลณัญช์ ลอดสุโข ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
6 ด.ญ.ชนัญชิดา ลอดสุโข ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 ด.ญ.สุชาวลี ถาวรผล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
8 ด.ญ.อรทัย อาศรัยผล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
9 ด.ช.ณัฐภณ ศรีนุต ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม MATCH 41
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง