5th Assumption College Thonburi Taekwondo Championship 2019

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/04/2019 ~ 20/04/2019

ชื่อผู้จัด : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปิดระบบรับสมัคร 19 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-9943119 คุณอัง 086-5649897 อ.นิว ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช. อัษรา วงศ์เจริญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
2 ด.ญ. เจสสิก้า แฮนด์ซัน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 ด.ช. นนทพัทธ์ วงศ์เครือวัลย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
4 นาย ชยพล คิดบรรจง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
5 ด.ญ. ธิติธาร คิดบรรจง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
6 ด.ช. ธนพัฒน์ พิมพ์สกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
7 ด.ช. รัฐนันท์ ทรัพย์มั่น ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
8 ด.ช. ฐิติพันธ์ สังข์ทอง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย
9 ด.ช. ภัทรกร ปิ่นทองธรรม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
10 ด.ช. ศุภกร ปิ่นทองธรรม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
11 ด.ช.อชิรภัทร์ สิทธิ์ปีวราเดช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ขาว เพศ ชาย
12 ด.ญ. ธัญพิชชา รัตนพงศ์อำไพ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 5-6 ปี สาย เขียว เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม T.T.N.
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง