5th Assumption College Thonburi Taekwondo Championship 2019

สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 20/04/2019 ~ 20/04/2019

ชื่อผู้จัด : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปิดระบบรับสมัคร 19 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 086-9943119 คุณอัง 086-5649897 อ.นิว ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พรชพล บุญอารี 30-06-2557 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
2 ด.ช. ณัฐธร สุจิตต์ 10-01-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
3 ด.ช. อภิพัฒน์ โป่งคำ 07-01-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
4 ด.ช. ภูมิ บุญอารี 21-08-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
5 ด.ช. พีรณัฐ เดชพร 22-11-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
6 ด.ช. ก้องบุณ เกยานนท์ 25-12-2552 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
7 ด.ช. ปัณณวัฒน์ จงจัดกลาง 10-06-2552 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 29-32 Kg.
8 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ เตวโนทัย 28-09-2552 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C / ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 40+ Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สราวุธ เทียนไชย 17-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 34-38 Kg.
2 ด.ญ. ศุภากร งามประเสริฐ 03-05-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
3 ด.ช. จิรเมธ ลุ้ยประเสริฐ 20-06-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-37 Kg.
4 นาย สิรวุฒิ แซ่เตียว 11-11-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 มัญชุพร โป่งคำ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม Taekwondo Society
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง