“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11 คลาสโรงเรียน

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ปภัชเดช มินิพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 05-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
2 ด.ช. เมธาพัฒน์ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวชิร 11-06-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
3 ด.ช. ศุภวิชญ์ แข็งขัน โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 08-08-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 ด.ช. กฤษกร กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษา บางมูลนาก 25-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
5 ด.ช. กนกพล กันธรรม โรงเรียนวันทาศิริศึกษา บางมูลนาก 25-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 ด.ญ. ปวริศา มั่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 05-12-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
7 ด.ญ. ณัชธนปกรณ์ ส่งฆ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 05-08-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
8 ด.ช. กัณตภณ จูจันทร์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 10-02-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
9 ด.ช. ธิติถิร ส่งฆ่อง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 20-03-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
10 ด.ช. อธิคม คงยืน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 02-01-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
11 ด.ช. นัทธพิพัฒน์ บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 30-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
12 ด.ช. พัชรพงษ์ วงศ์ศรีรักษา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 27-08-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
13 ด.ช. นภัสดล ถาวรกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 27-08-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
14 ด.ช. นภัสดล ถาวรกูล โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 12-02-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
15 ด.ญ. ปิ่นมนัส เพ็ชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 01-04-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
16 ด.ญ. อรญาณิศวร์ พรมสวัสดิ์ โรงเรียนวันทาศิริศึกษา บางมูลนาก 22-11-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
17 ด.ญ. ตุสิตา แตรไชย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 26-07-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
18 ด.ช. ณฐปพัฒน์ บุญนุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 07-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
19 ด.ช. เธียรวิชญ์ สุวรรณปักษิณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 14-02-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
20 ด.ช. อภิวิชญ์ ฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 20-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
21 ด.ญ. ชัญญานุช ชมภู โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 05-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ยอแซฟพิจิตร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง