“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล 16-01-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ. ปาณิสรา อภิรติโกศล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
2 ด.ญ. สิริกัญญา ใจไหว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
3 ด.ญ. กรณ์รวี รัตน์นราทร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
4 ด.ญ. ลภัสรดา พุ่มฉัตร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
5 ด.ช. กิตติกวิน แก้วก้อ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
6 ด.ช. ศตพรรธ แสนลี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
7 ด.ช. นิติวัฒน์ กันยาประสิทธิ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
8 ด.ญ. ชาคริยา อุดมทรัพย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
9 ด.ญ. พิชญาภา บุญญถาวร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
10 ด.ช. พิศุทธิ์ธรรม สีไพร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
11 ด.ช. ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
12 ด.ญ. ศศิวิมล พันธ์วิไล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
13 ด.ญ. เนตรนภา ยาเงิน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
14 ด.ช. สุพศิน วงแก้ว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
15 ด.ญ. สิริกร วงแก้ว ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย แดง เพศ หญิง
16 ด.ช. คณนาถ จิตต์รังษี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ ชาย
17 ด.ญ. ชลธิชา พิศาลสิงขร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
18 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
19 ด.ช. พนธกร หมู่พิกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
20 ด.ญ. ปณิตา นาดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
21 ด.ช. ชยกฤช ประยุกต์สมัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย แดง เพศ ชาย
22 ด.ช. อภิวุฒิ ลีลาวโรดม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ ชาย
23 ด.ญ. เปมิกา รัตน์นราทร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
24 ด.ญ. กวินนา แก้วก้อ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ หญิง
25 ด.ญ. ปรียาภัทร สายแขม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
26 ด.ญ. ปาณิสรา อภิรติโกศล
ด.ญ. สิริกัญญา ใจไหว
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
27 ด.ช. กิตติกวิน แก้วก้อ
ด.ญ. ลภัสรดา พุ่มฉัตร
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง
28 ด.ช. ศตพรรธ แสนลี
ด.ช. นิติวัฒน์ กันยาประสิทธิ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
29 ด.ญ. พิชญาภา บุญญถาวร
ด.ญ. ศศิวิมล พันธ์วิไล
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
30 ด.ช. พิศุทธิ์ธรรม สีไพร
ด.ช. ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
31 ด.ช. คณนาถ จิตต์รังษี
ด.ช. อภิวุฒิ ลีลาวโรดม
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ ชาย
32 ด.ญ. นิชาภัทร หมู่พิกุล
ด.ญ. ปณิตา นาดี
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
33 ด.ช. สุพศิน วงแก้ว
ด.ญ. สิริกร วงแก้ว
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย แดง เพศ ชาย - หญิง
34 ด.ญ. ปาณิสรา อภิรติโกศล
ด.ญ. สิริกัญญา ใจไหว
ด.ญ. กรณ์รวี รัตน์ทราทร
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
35 ด.ช. ศตพรรธ แสนลี
ด.ช. นิติวัฒน์ กันยาประสิทธิ์
ด.ญ. ชาคริยา อุดมทรัพย์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง
36 ด.ญ. พิชญาภา บุญญถาวร
ด.ช. พิศุทธิ์ธรรม สีไพร
ด.ช. ชิษณุพงศ์ ราชพัฒน์
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย - หญิง
37 ด.ช. อภิวุฒิ ลีลาวโรดม
ด.ช. คณนาถ จิตต์รังษี
ด.ช. ชยกฤช ประยุกต์สมัย
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม SJS Taekwondo เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง