“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 น.ส. กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ 02-10-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 52-55 Kg.
2 ด.ช. พุฒิธร มนกลม 14-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -20 Kg.
3 ด.ญ. ธมกร มนกลม 02-11-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.ณัฐพัชร แก้วกัน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
2 นางสาว กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย แดง เพศ หญิง
3 ด.ช.พุฒิธร มนกลม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
4 ด.ญ.ธมกร มนกลม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
5 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
6 ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
7 ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
8 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ หญิง
9 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
10 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ
ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง
ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม T.A.F.Phrae
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง