“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ฐิติกร พูบขุนทด 31-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. ชยางกูร อินทร์รุ่ง 12-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ช. โอบนิธิ หาญเชิงชัย 07-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 ด.ช. สุภนัย เกตุเพชร 18-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ญ. ณัชชา ทิพนัต 04-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
6 ด.ญ. กชกร วัฒนกุลชัย 05-06-2548 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
7 ด.ช. ธนกร วัฒนธานินทร์ 13-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
8 ด.ช. คณัตถ์ ปราบณรงค์ 16-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
9 ด.ช. รัฐธรรมนูญ ทรงทิพย์ 10-12-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
10 ด.ญ. ฐิติวรดา เปรมกมล 25-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
11 ด.ญ. เขมจิรา กลมพุก 17-01-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 43-46 Kg.
12 ด.ช. กิตติโชค สองเมือง 29-04-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
13 ด.ญ. ญาณิจฉรา นาดี 10-01-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
14 ด.ญ. กรกนก วัฒนกุลชัย 06-09-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 38-42 Kg.
15 ด.ญ. ณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสังข์ 19-02-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 46-50 Kg.
16 ด.ช. ศาสดา มีสิริ 11-03-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
17 ด.ช. พีระยุทธ อินแจง 19-11-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
18 ด.ญ. ปุณณิศา เทียมสัมฤทธิ์ ( ฟ้าใส ) 18-05-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
19 ด.ญ. อาภาพัชร์ ธำรงอรรคสูรย์ ( แพรว ) 19-10-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 54+ Kg.
20 นาย ธนกฤติ ขอสวัสดิ์ 12-12-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 73-78 Kg.
21 น.ส. กัญญาพร ทองพิมพ์ 04-11-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
22 น.ส. สัจจพันธ์ อินทร์อ่อน 29-11-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
23 นาย สิทธิ์วโรจน์ ศรีสังข์ 06-10-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
24 นาย วัชระ ทองมาดี 20-06-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
25 น.ส. มีนา มานะรัมย์ 08-03-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
26 น.ส. สุพิชญา ช่วยเมือง ( พิ้งค์ ) 19-02-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
27 น.ส. ธีรภัทร์ บุญเกตุ ( เน็ท) 01-07-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 44-46 Kg.
28 ด.ช. ธรรมธัช ถินจันทร์ 17-10-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
29 ด.ญ. กชพร อภิวงศ์ 24-09-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
30 ด.ช. ศุภวิชญ์ สังรวม 10-03-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
31 ด.ช. ธนพล จุฬา 10-01-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
32 ด.ญ. ภฺิญญาดา เรืองศรี 04-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
33 ด.ญ. ภัททรียา เต็มเปียง 27-09-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
34 ด.ช. รชต สุขประเสริฐ 17-04-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
35 ด.ญ. กานต์กมล ยาห้องกาศ 06-04-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
36 ด.ช. ศุภชัย ผสมทรัพย์ 08-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
37 ด.ช. ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง 09-11-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
38 ด.ช. ณัฐดนัย อวยศิริ 10-07-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
39 ด.ญ. ชวิศา พันธ์ไพบูลย์ ( อิ่มเอม ) 18-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.
40 ด.ญ. ณัฐวรรณ พรมคำน้อย 27-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
41 ด.ญ. ภัทรภร ธรรมกิจพานิช 13-07-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
42 ด.ญ. ปาณิสรา อภิวงศ์ 08-04-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 รชต สุขประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
2 ฐิวรดา เปรมกมล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
3 กานต์กมล ยาห้องกาศ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
4 ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
5 ภัททรียา เต็มเปียง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย
6 ภิญญาดา เรืองศรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 ศุภวิชญ์ สังรวม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
8 กชพร อภิวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
9 ปาณิสรา อภิวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
10 ภัทรภร ธรรมกิจพานิช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ขาว เพศ หญิง
11 นางสาว นัยนา กันยาประสิทธิ์ (ดรีม ) ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
12 ฐิติชญา พูบขุนทด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
13 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
14 ภูพญา ป้อมจักรศิลป์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
15 กานต์กมล ยาห้องกาศ
ฐิติชญา พูบขุนทด
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
16 ณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสังข์
มีนา มานะรัมย์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
17 ณัฐวรรณ พรมคำน้อย
ฐิติวรดา เปรมกมล
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
18 ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง
ภัททรีญา เต็มเปียง
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง
19 กรกนก วัฒนกุลชัย
กชกร วัฒนกุลชัย
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
20 เขมจิรา กลมพุก
ภูพญา ป้อมจักรศิลป์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
21 กชพร อภิวงศ์
ฐาปนวัฒน์ เต็มเปียง
ภัททรียา เต็มเปียง
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เหลือง เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TIGER THAI @เทศบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง