“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ตุลธร จริตพจน์ 12-10-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. พิพัฒน์พล พิณแพทย์ 13-12-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ช. วรปรัชญ์ คำสอาด 15-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 50+ Kg.
4 ด.ญ. อเล็กซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน 21-02-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
5 ด.ช. ณัฐชนน อุ่นจันทึก 06-11-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.ธีรธร อุ่นจันทึก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
2 ด.ญ.ณัฐนรี คำสอาด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย แดง เพศ หญิง
3 ด.ญ.ศิวปรียา กำลังหาญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย แดง เพศ หญิง
4 ด.ญ.กนกรัศม์ เกษมพงศ์ปกรณ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย แดง เพศ หญิง
5 ด.ญ.รดาชนก อุ่นจันทึก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
6 ด.ญ.ธันยพร คำสอาด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
7 ด.ญ.อเล็ฏซ์ซันดร้า แพทเตอร์สัน ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
8 ด.ช.ตุลธร จริตพจน์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 11 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
9 ด.ช.พิพัฒน์พล พิณแพทย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
10 ด.ญ.ณัฐนรี คำสอาด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
11 ด.ช.วรปรัชญ์ คำสอาด ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 17 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
12 ด.ช.ธีรธร อุ่นจันทึก
ด.ญ.กนกรัศม์ เกษมพงศ์ปกรณ์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย แดง เพศ ชาย - หญิง
13 ด.ญ.รดาชนก อุ่นจันทึก
ด.ช.ณัฐชนน อุ่นจันทึก
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ ไม่เกิน 8 ปี สาย เขียว เพศ ชาย - หญิง
14 ด.ญ.ธันยพร คำสอาด
ด.ญ.กนกรัศม์ เกษมพงศ์ปกรณ์
ด.ญ.ศิวปรียา กำลังหาญ
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม พงษ์พิทักษ์
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง