“เพชรบูรณ์ แชมเปี้ยนชิพ(เขาค้อกรังด์ปรีซ์) ” ครั้งที่ 11

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
แข่งขันวันที่ 19/01/2019 ~ 19/01/2019

ชื่อผู้จัด : อาจารย์ยุทธภูมิ (คิว) เปี่ยมศิริ ปิดระบบรับสมัคร 18 มกราคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 089 – 676 – 9697 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ภาณุกฤษฏิ์ สายราม โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 08-06-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. วุฒิภัทร มั่นเกตุ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 02-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
3 ด.ญ. เพียงลดา สุขฤกษ์ โรงเรียนบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 11-09-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
4 ด.ช. ธีรภัทร ประเสริฐสิทธิโชติ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 27-07-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
5 ด.ช. ธชรัฐ บัวอุไร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 09-12-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
6 ด.ช. สิทธิศักดิ์ แก้วอ่อน โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 09-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.
7 นาย ศุภวิชญ์ เกิดประดิษฐ์ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 31-01-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
8 นาย ณัฐสิทธิ์ ชูศรี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 29-06-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
9 นาย กฤษฎา แดงชาวนา โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 28-01-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
10 ด.ช. รชต ตาสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านไดปลาดุก ราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 23-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
11 ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุวรรณปักษิณ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 28-06-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
12 ด.ช. เปรมวุฒิ ชำนาญพูด โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 25-02-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-31 Kg.
13 ด.ช. ปฏิภัทร เณรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 25-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 26-30 Kg.
14 ด.ช. ปภาเทพ มินิพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 07-10-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 23-26 Kg.
15 ด.ญ. กัญญาณัฐ คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 23-01-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 20-23 Kg.
16 ด.ช. ธนภูมิ เพชรเหล็ก โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 03-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
17 ด.ช. พันธุ์ธัช คัชมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 15-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
18 ด.ช. ชนภัทร วัฒนพันธ์ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 20-07-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
19 ด.ญ. ญาณิศา ทองดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 22-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
20 ด.ช. ศิวกร ดำสะดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 02-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
21 ด.ช. พีรณัฐ ยศมา โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 03-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.
22 ด.ญ. ณิชนันท์ เพชรไทย โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 02-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 31-35 Kg.
23 ด.ญ. วนัสนันท์ หลิมผึ้ง โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 16-03-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 39+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ยอแซฟพิจิตร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง