Young Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 26/01/2019 ~ 30/11/-0001

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 19 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 098 3624372 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. นันทกิจ โชคชัยภักดี 07-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ญ. ธนัชพร ศรีเทา 15-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
3 ด.ช. .ธนภัทร นาเจริญ 16-07-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 ด.ช. พชรพล คำกรลือชา​ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ 01-08-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
5 ด.ช. ศิราวิชญ์ วงศ์วิรัตน์​ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ 13-05-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
6 ด.ช. ปัณณทัต คมสราวุธ​ (ร.ร.ปราจิณราษฎรอำรุง)​ 26-09-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 43-47 Kg.
7 ด.ช. ณฐพงศ์ อ๊อกเวชะ(ร.ร.อัจฉริยะสามภาษา)​ 04-04-2557 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 26+ Kg.
8 ด.ช. ณัฐพล รัศมีศร​(ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 25-04-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 20-22 Kg.
9 ด.ช. ปิยคุณ เปรมประเสริฐ(ร.ร.อัจฉริยะสามภาษา)​ 21-09-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
10 ด.ช. ชนกันต์ วัชรสกุณี 14-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
11 ด.ช. ภทรธร ทองอินทร์​ (ร.ร.อัจฉริยะสามภาษา)​ 30-04-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 22-24 Kg.
12 ด.ช. จิรพัส ศรีวิสุทโธ(ร.ร.จงหมิน)​ 15-04-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
13 ด.ช. กฤษ เชาว์เฟื่องกิจ(ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 22-09-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
14 ด.ช. พิพัฐภูมิ เนแกแล 09-12-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
15 ด.ช. ด.ช.จิรพัฒน์ สุดาดวง​ (ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 26-10-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
16 ด.ญ. ณปภัช ไชยยา(ร.ร.อนุบาลปราจีนบุรี)​ 22-11-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
17 ด.ญ. ดลชนก สุมาลี 22-11-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.
18 ด.ญ. ภณิตา สิงห์คาร(ร.ร.อัจฉริยะสามภาษานครนายก)​ 27-08-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม ADVANCE​ TAEKWONDO​ TEAM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง