Young Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 26/01/2019 ~ 30/11/-0001

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 19 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 098 3624372 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สุทธิรักษ์ ไหมดี 16-04-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 ด.ช. ศราตราวุธ เอกทัศน์ 10-04-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
3 นาย ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
4 น.ส. ปภัสรา เข็มกลัด 03-01-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 49-52 Kg.
5 นาย ธีรธรรม์ สุวรรณรัตน์ 18-05-2547 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
6 ด.ช. บูรพา เสริมสิน 02-07-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง
กรวีร์ จารีย์
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง
2 สรวิชญ์ วีระเดช
ภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี
ชาญณรงค์ นกนาค
ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม วิถีเพชร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง