Young Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 26/01/2019 ~ 30/11/-0001

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 19 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 098 3624372 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ชัยวัฒน์ แสงเทศ 14-11-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. ศิลาณุวัส เอี่ยมมิ 19-06-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 ด.ช. สรชัช สวาศรี 18-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
4 ด.ช. กฤติภัทร สมเหนือ 04-08-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
5 ด.ญ. ไอยริสสา สุขสวัสดิ์ 06-03-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
6 ด.ญ. นฤมล ครจงโก 12-11-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
7 ด.ญ. เบญจมาศ เล็กอุทัยพานิช 08-03-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
8 ด.ญ. ฐิติวรดา สงวนเผ่า 10-01-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
9 ด.ญ. วิชญาพร ศิริเรือง 14-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
10 ด.ช. พีรดนย์ อินดา 13-12-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
11 ด.ช. ธันวฤทธิ์ แสงกร่ำ 10-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 33-35 Kg.
12 ด.ช. ธนาชัย อินดา 04-06-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
13 ด.ญ. ณัฏฐณิชา เวชกร 15-12-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
14 นาย ศุภสิทธิ์์ เล็กอุทัยพานิช 01-01-2561 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -45 Kg.
15 นาย พีรธัช โนนสละ 11-11-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 51-55 Kg.
16 ด.ช. จิรวัฒน์ เรืองศรีมั่น 07-04-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.
17 ด.ช. พัชรพล โนนสละ 23-05-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
18 ด.ญ. ธนาวดี อินดา 20-10-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 22-25 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม รร.ทบอ.เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง