Young Taekwondo Championship 2018

สถานที่แข่งขัน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 26/01/2019 ~ 30/11/-0001

ชื่อผู้จัด : อ.บุญชรัสมิ์ เจริญสาร ปิดระบบรับสมัคร 19 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 098 3624372 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ณัฐวัฒน์ สิทธิ์ประสงค์ 31-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
2 ด.ช. ณภัทร์ คณะวาปี 10-12-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 ด.ช. อชิร ศุภางค์ศานติ 13-02-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 ด.ญ. ชฏาณา สบายสุวรรณ 08-08-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 33-36 Kg.
5 ด.ช. รพีภัทร์ หมั่นเขตรกิจ 19-03-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -33 Kg.
6 ด.ญ. ณัฎฐ์นรี ทองฤทธิ์ 02-04-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 35-39 Kg.
7 ด.ช. ภูริชญาพัฒน์ จำนงค์สาตร 23-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
8 ด.ช. ณัฐรัฐ บุญทวี 21-04-2556 รุ่นอายุ 5 - 6 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
9 ด.ช. ณัฐนันท์ โสภณ 16-11-2554 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-20 Kg.
10 ด.ญ. อภิชญาภา จำนงค์สาตร 24-12-2561 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -18 Kg.
11 ด.ช. เตชิต สง่าวงค์ 18-01-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
12 ด.ช. ณัฐชนน โสภณ 01-12-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -22 Kg.
13 ด.ช. ศิรภัส ดวงเงิน 28-01-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
14 ด.ช. ดุษฎีกร สว่างศรี 03-12-2561 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.
15 ด.ช. ภวัต ศุภางค์ศานต์ 12-08-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 28-31 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม whitefighter
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง