The Mafia Begin Championship 2019

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/02/2019 ~ 16/02/2019

ชื่อผู้จัด : เอกชัย ฤทัยรุจนวงศ์ อ.เอกกี้ ปิดระบบรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. พัชริสา หมีอยู่ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 ด.ญ. สัชนันทน์ เวชโพธิ์กลาง 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
3 ด.ช. กันตพงศ์ ณรงค์รักเดช 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 25-28 Kg.
4 ด.ญ. ศิรประภา วงศ์ขจิต 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
5 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ สุวรรณเหม 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 37-41 Kg.
6 ด.ญ. เกรียรติญาภา โพธิ์เงิน 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. ชินวัตร บุญตัน 29-03-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
2 น.ส. ฐิติภา สุขสวัสดิ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม special tkd
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง