The Mafia Begin Championship 2019

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/02/2019 ~ 16/02/2019

ชื่อผู้จัด : เอกชัย ฤทัยรุจนวงศ์ อ.เอกกี้ ปิดระบบรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. จิรพิพัฒน์​ สีดำ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 42-46 Kg.
2 ด.ญ. พลอยชมพู คณาวัฒนกุล 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -30 Kg.
3 ด.ช. ธีร์ พงษ์ภาสุระ 13-04-2556 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
4 ด.ช. เสฏฐวุฒิ อัชชวัฒนา 03-05-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 ด.ช. พันวา เวชชลานนท์ 12-06-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
6 ด.ช. ณกร พงษ์ภาสุระ 02-05-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 27-30 Kg.
7 ด.ช. อิทธิกร ลีลาจารุวรรณ 17-03-2555 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 30-34 Kg.
8 ด.ญ. ปภัสสร ทับทิมศรี 07-08-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
9 ด.ญ. ศิริวรรณ มั่นใจ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. กมลชัย ท้าวเครือ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 39-42 Kg.
2 ด.ญ. จิราภา มาก่อ 20-02-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
3 ด.ญ. สุพิชชา คำประศาสตร์ 28-03-2551 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
4 ด.ช. พีรธัช ชัยโทนุย 08-03-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 59-63 Kg.
5 ด.ญ. สาริศา คำสอนโพธิ์ 21-12-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
6 ด.ช. ณธายุ สอนศรี 01-01-2562 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 63+ Kg.
7 ด.ญ. สุจารี สระเสริม 16-05-2549 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 39-43 Kg.
8 ด.ญ. จิตติมา มาก่อ 05-01-2555 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
9 ด.ช. หลุยส์ กิโยม 25-07-2553 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 23-25 Kg.
10 ด.ช. ณัฐรินทร์ ศรีสง่า 23-06-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 31-34 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม SanamChai
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง