The Mafia Begin Championship 2019

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/02/2019 ~ 16/02/2019

ชื่อผู้จัด : เอกชัย ฤทัยรุจนวงศ์ อ.เอกกี้ ปิดระบบรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. เปรมภารินทร์ รัตนเชิดชูวงศ์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 3-4 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 15-18 Kg.
2 ด.ช. กรวรรณ์ มางสลัด 01-01-2562 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 16-18 Kg.
3 ด.ญ. รวิสรา สอนสา 01-01-2562 รุ่นอายุ 5-6 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
4 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ กาญจณะดี 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
5 ด.ญ. กฤชญา มะลิงาม 18-09-2554 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 21-24 Kg.
6 ด.ญ. กัญชลิกา เอกขระ 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 24-27 Kg.
7 ด.ช. กตพิชญ์ มะลิงาม 11-04-2551 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.
8 ด.ช. ศุภณัฐ อุปชัย 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
9 ด.ญ. ณัฐณิชา ศรีงาม 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม TKD.S.ONE จันทบุรี
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง