The Mafia Begin Championship 2019

สถานที่แข่งขัน ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แข่งขันวันที่ 16/02/2019 ~ 16/02/2019

ชื่อผู้จัด : เอกชัย ฤทัยรุจนวงศ์ อ.เอกกี้ ปิดระบบรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0826442791 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
Class โรงเรียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ญ. นันท์นภัส อุทุมภา 01-01-2562 รุ่นอายุ 11-12 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ หญิง รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
2 ด.ช. ธนดล​ ทองน่วม 01-01-2562 รุ่นอายุ 7-8 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 34+ Kg.
3 ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญเสนันท์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9-10 ปี ระดับ Class C/ ใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น H รุ่นน้ำหนัก 41+ Kg.
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สมบูรณ์โชค โตสมวงษ์ 01-01-2561 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
2 ด.ช. พีรพงษ์ ก้อนสันเทียะ 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
3 ด.ช. ภูตะวัน สบายจิตร 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 30-33 Kg.
4 ด.ช. ฤทธิการณ์ ศรีจินดา 01-01-2562 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 36-39 Kg.
5 ด.ช. รัฐภูมิ เอกทุ่งบัว 01-01-2562 รุ่นอายุ 7 - 8 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 18-21 Kg.
6 ด.ช. เมธาวี จำนงค์ 01-01-2562 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น F รุ่นน้ำหนัก 34-37 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 เด็กหญิงแพรพลอย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
2 พรชรินทร์ ชิ้วนฤภัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
3 ชลิดา ทองเพชร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
4 สมบูรณ์โชค โตสมวงษ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย แดง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม สามพราน&โรงเรียนวัดไร่ขิง Family
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง