“น่านเทควันโดกระซิบรักล้านนาตะวันออก” ครั้งที่ 2

สถานที่แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จังหวัด น่าน
แข่งขันวันที่ 22/12/2018 ~ 22/12/2018

ชื่อผู้จัด : ครูอัญ ครูมุ้ย ปิดระบบรับสมัคร 21 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 092-1952666 , 088-8069521 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ช.ภาณุพล มิ่งขวัญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
2 ฐาญมาศ หมอมนต์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย แดง เพศ หญิง
3 กนกพิศสิณีย์ เสนามาตย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย ดำ เพศ หญิง
4 ด.ญ.รัชชภรณ์ กาศสกูล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
5 ด.ช.พุฒิธร มนกลม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 7 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
6 ด.ญ.ธมกร มนกลม ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
7 ด.ญ.เบญญทิพย์ นาเวียง ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี สาย แดง เพศ หญิง
8 ด.ช.วศุธร วรินทร์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
9 ด.ช.ภาณุภัทร มิ่งขวัญ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี สาย เขียว เพศ ชาย
10 ด.ญ.ชนิกานต์ ชิโนทัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี สาย น้ำตาล เพศ หญิง
11 ด.ญ.ศศิชญาณ์ แก้วประเสริฐ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 8-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
12 ด.ช.กฤษฏ์ วาทนิยะกุล ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-14 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
13 นาย นาถวัฒน์ เจริญแพทย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปีขึ้นไป สาย แดง เพศ ชาย

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม T.A.F.Phrae
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง