“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 ด.ญ. ชญานิษฐ ทัศเจริญสุข ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เหลือง เพศ หญิง
2 ด.ญ. ภัทรภัสสร บุบผาสุวรรณ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย เขียว เพศ หญิง
3 ด.ช. ปฎิญญา อยู่บุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ไม่เกิน 6 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
4 ด.ช. พงศภัค คุญากร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
5 น.ส. คุณัญญา คุณากร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
6 นาย ชลสิทธิ์ มณีกอบกุลวงศ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย ฟ้า เพศ ชาย
7 นาย ภูมินทร์ จิตวีรภัทร ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 15-17 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
8 ด.ช. ศุภกร ชินวิเวก ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย แดง เพศ ชาย
9 ด.ญ. ปุณิกา อยู่บุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง
10 ด.ช. ปิติภัทร ดำเนินภัณฑ์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
11 ด.ญ. ปุณยนุช อยู่บุรี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ ฟรีสไตล์ 9-10 ปี สาย ดำแดง เพศ หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม PCHR TEAM
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง