“เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง” ชิงแชมป์ภาคกลาง

สถานที่แข่งขัน ณ โรงยิมฯ เอนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี
จังหวัด เพชรบุรี
แข่งขันวันที่ 08/12/2018 ~ 08/12/2018

ชื่อผู้จัด : อ.สมชาย ปิดระบบรับสมัคร 6 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
เบอร์ติดต่อ : 0859642349 ประกาศ : นักกีฬาที่ไม่มีคู่เตะ โปรดย้ายรุ่นก่อนปิดระบบรับสมัคร
ต่อสู้
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันเกิด รายละเอียด
1 ด.ช. สรวิชญ์ วีระเดช 05-07-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น B รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
2 ด.ช. ภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี 25-07-2550 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
3 ด.ญ. ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง 27-04-2549 รุ่นอายุ 11 - 12 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 32-35 Kg.
4 ด.ช. ศราตราวุธ เอกทัศน์ 10-04-2548 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น E รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
5 ด.ช. ไตรรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ 08-08-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
6 ด.ช. ธีรธรรม์ สุวรรณรัตน์ 18-05-2547 รุ่นอายุ 13 - 14 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น J รุ่นน้ำหนัก 60+ Kg.
7 น.ส. ปภัสรา เข็มกลัด 03-01-2545 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class A / Open เพศ หญิง รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 46-49 Kg.
8 นาย เรืองชัย สุภาพ 28-04-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น C รุ่นน้ำหนัก 48-51 Kg.
9 นาย จักรพรรดิ จันทร์เกษม 15-08-2546 รุ่นอายุ 15 - 17 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 63-68 Kg.
10 ด.ช. ก้องภพ สังข์พุก 19-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class A / Open เพศ ชาย รุ่น I รุ่นน้ำหนัก 41-44 Kg.
11 ด.ช. บูรพา เสริมสิน 02-07-2552 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class B / มือใหม่ เพศ ชาย รุ่น A รุ่นน้ำหนัก -23 Kg.
12 ด.ช. พีรดนย์ แฮวอู 03-09-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น D รุ่นน้ำหนัก 27-29 Kg.
13 ด.ช. สุทธิรักษ์ ไหมดี 16-04-2551 รุ่นอายุ 9 - 10 ปี ระดับ Class C / มือใหม่พิเศษ เพศ ชาย รุ่น G รุ่นน้ำหนัก 35-38 Kg.

ต่อสู้ทีม
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1 สรวิชญ์ วีระเดช ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
2 ภัชวินธ์ พิพัฒน์บดี ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 13-14 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย
3 กรวีร์ จารีย์ ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย น้ำตาล เพศ ชาย
4 ศศิกัญญ์ ศรีอรุณเรืองชัย ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 7-8 ปี สาย ฟ้า เพศ หญิง
5 ชาญณรงค์ นกนาค ประเภท พุมเซ่เดี่ยว รุ่นอายุ 9-10 ปี สาย แดง เพศ ชาย
6 กรวีร์ จารีย์
ปิยาภรณ์ จันทร์แจ้ง
ประเภท พุมเซ่คู่ รุ่นอายุ 11-12 ปี สาย ดำแดง เพศ ชาย - หญิง

คุณสามารถดูรายชือที่ทำการถอน หรือ ลบได้ที่ด้านล่างครับ

ข้อมูลผู้แข่งขันที่ทำการถอดชือ หรือ ลบ

ทีม วิถีเพชร
ต่อสู้
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

ต่อสู้ทีม
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด

Poomse
ลำดับ วันที่ลบ IP ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
รหัสผ่าน

คุณระบุรหัสผ่านผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง